3 D Printed Rx Takes Shape

I’m Shleby Cullinan with today’s health news. It has consistently pushed the boundaries of possibility, and now 3-D printing technology has reached the realm of medicine. A new 3-D printed drug called Spritam has been approved for oral use by the US FDA. It is the first FDA-approved drug to be produced with 3-D technology, which creates objects by precisely and repeatedly layering one substance on top of another. The privately owned company that made Spritam, Aprecia Pharmaceuticals, said in

Read more

The history of flying | Discovery Space

As long as we can remember birds inspired us to reach for the skies. And that’s how our history of flying started. Well, more like the history of falling. We tried being birds. But somehow we kept failing and, yeah, falling. In 1493, Leonardo Da Vinci started getting the first ideas of how we could fly. And in 1804 we designed a functional flying machine. George Cayley’s design was inspired by a kite! Another century later, the Wright brothers flew

Read more

Why Planes Don’t Fly Faster

This is a Wendover Productions video made possible by Audible. So I recently went down the rabbit hole of looking at old flight schedules. Airlines used to publish these physical brochures with their fares and flight times, and when looking at this American Airlines one from 1967 I noticed something interesting. This flight between New York and LA was scheduled as 5 hours and 43 minutes long—that didn’t seem right. American flight 3 was scheduled to leave JFK airport everyday

Read more

Dream Shield – Designs

Alison Page: As a designer I’m constantly looking for truly inspired creations that appeal to customers. But successful designs can attract copycats. It’s a frustrating problem but there are simple ways for you to protect your hard work. I’ve been creating one off designs for years and these are protected by copyright, but if you’re expanding into larger production runs it’s a good idea to register your designs. Which is where you really need the help of a business advisor.

Read more

First Alumni Social Event at Gilmor Field of U.S. Embassy.mpg

[ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ] ԽԱՉԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, ԱՄՆ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ: Բարև ձեզ, ես Խաչիկ Գևորգյանն եմ՝ Հայաստանի ԱՄՆ Շրջանավարտների ասոցիացիայի նորանշանակ գործադիր տնօրենը: Հայաստանում երևի կան մոտ 6,000 շրջանավարտներ, որոնք սովորել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում: Ոչ միայն սովորել, այլ վերապատրաստման ծրագրեր են անցել բազմաթիվ ծրագրերով: Մոտ 30 խմբեր կան նմանատիպ և սա առաջին նմանատիպ միջոցառումն է, որ իր մեջ համախմբում է գրեթե բոլոր խմբերի ներկայացուցիչներին: Մեր ասոցիացիան նույնպես նպատակ ունի իր գործունեության մեջ ներգրավել գրեթե բոլոր ամերիկյան շրջանավարտներին, ովքեր երբևէ երկարատև կամ

Read more